Visie nieuwbouw Beauve

Beauve in Amstelveen wordt een gevarieerde en aantrekkelijke nieuwe woonbuurt met in totaal 52 nieuwbouwwoningen, op het nu nog braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij. Het is een bijzondere gebiedsontwikkeling - een samenwerking tussen Trebbe Wonen B.V. en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling – waarbij zowel de koopwoningen als de omgeving zijn ontworpen. Hierbij is veel rekening gehouden met aansluiting op de omgeving, integratie van de dijk en de watergang in de nieuwe buurt. Om het bestaande lintkarakter van de Bovenkerkerweg te behouden, wordt er veel variatie aangebracht in het architectuurbeeld.

Nieuwbouwlocatie Bovenkerk

De nieuwbouwlocatie van Beauve betreft een al enige tijd braakliggend terrein in het voormalige dorp Bovenkerk, bij de kruising van de Noorddammerlaan en de Bovenkerkerweg. Hier komen in totaal 52 koopwoningen langs de Bovenkerkerweg, de Maalderij en rondom een hoogwatersloot. Deze sloot wordt geïntegreerd in de gebiedsontwikkeling, met onder andere een nieuw groen speelveld voor de gehele wijk. Ook Carel’s cafetaria blijft op de huidige plek bestaan en wordt ingepast in het woningbouwplan. Kringloopwinkel De Boem is inmiddels verhuisd van Maalderij 8 naar Ziederij 6, om ruimte te maken voor de nieuwbouw.

Duurzaamheid

In de gebiedsontwikkeling van Beauve is veel aandacht voor klimaatadaptatie door middel van infiltratie, sedumdaken en het verbreden van de watergang. De parkeerstraat wordt een groen, begroeid gebied, de achtertuinen aan het park hebben groene en begroeide erfafscheidingen en de bergingen en carports krijgen een groen dak. Ten behoeve van de infiltratie van regenwater, is een deel van de verharding open, bijvoorbeeld door grasstroken of graskeien.

Iets vragen? Neem contact op
Hoe wil jij wonen in Beauve? Bekijk het aanbod